جزییات اطلاعیه

عنوان کارگاه‌های تخصصی
تاریخ درج یکشنبه ١٠ تیر ١٣٩٧

متن اطلاعیه


کمیته برگزار کننده کنفرانس از متخصصین علاقمند به ارائه کارگاه آموزشی (که در روزهای کنفرانس به موازات سایر جلسات کنفرانس تشکیل خواهد شد) در زمینه های مرتبط با کنفرانس دعوت می نماید. 

در این کنفرانس، دو نوع کارگاه آموزشی از لحاظ مدت زمان کارگاه قابل ارائه است: 

   کارگاه ۴ ساعته (نیم روز) 

   کارگاه ۸ ساعته (یک روزه)

لطفا پیشنهادات خود را با تکمیل فرم مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ به فرمت pdf به آدرس ایمیلRadar۲۰۱۸@shirazu.ac.ir  ارسال فرمایید.

 

دریافت فرم