جزییات خبر

عنوان فراخوان مقاله
تاریخ درج شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٧

متن خبر


با سلام

به استحضار دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهش‌گران ارجمند می‌رساند، دبیرخانه پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه‌های مراقبتی از تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ آمادگی خود را جهت پذیرش مقالات شما اعلام می‌دارد.

خواهشمند است مقالات خود را طبق دستورالعمل نگارش مقالات تدوین و ارسال نمایید.