درباره ما

تعداد بازدید 2420پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی

The Fifth National Conference on Radar and Surveillance Systems

محل برگزاری: دانشگاه شیراز

۳۰ آبان لغایت ۲ آذرماه ۱۳۹۷             دانشگاه شیراز

۲۱-۲۳ November ۲۰۱۸- Shiraz University, Shiraz, Iran

 

برگزارکنندگان:

صنایع الکترونیک شیراز (لوگو)                                              دانشگاه شیراز (لوگو)

                                                         ​​​​​​​                                                                                                                ​​​​​​​​​​​​​​

 

آدرس سایت: Radar۲۰۱۸.shirazu.ac.ir

آدرس ایمیل: Radar۲۰۱۸@shirazu.ac.ir

دبیرخانه کنفرانس: شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تلفن: ۰۷۱۳۶۱۳۳۲۹۰            فکس: ۰۷۱۳۶۴۷۴۶۱۸