نشست های تخصصی

تعداد بازدید 2047میزگردهای تخصصی  پنجمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی

 

​​​​​​​

زمان ارائه

عنوان میزگرد

ردیف

چهارشنبه 30 آبان ساعت 17:30-16:30

نیازمندی های راداری کشور (غیر نظامی)

1

پنجشنبه 1 آذر ساعت 10-8

فرصت های همکاری بین صنایع دولتی، خصوصی و دانشگاه ها در حوزه رادار

2

 

اعضای میزگرد تخصصی